Kestävää | Swegmark Of Sweden

KESTÄVYYS

Kestävää ihmisille, ympäristölle ja yhteiskunnalle

Kestävän kehityksen työmme perustuu kolmeen ulottuvuuteen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, jotka ovat lähtöisin Brundtlandin raportista ”Yhteinen tulevaisuutemme” vuodelta 1987.

YK:n nimissä laadittu mietintö määrittelee kestävän kehityksen seuraavasti: "Kehitykseen, joka vastaa nykypäivän tarpeisiin vaarantamatta
tulevien sukupolvien mahdollisuutta vastata omiin tarpeisiinsa”.

Arkeen ja todellisuuteen suhteutettuna kyse on siitä, että pyrimme korkeaan laatuun, toimimme ympäristöystävällisesti ja huolehdimme kanssaihmisistä – sekä niistä, jotka kuuluvat lähipiirimme että niistä, joita emme koskaan ehkä tapaa. Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että huolehditaan ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Ja sen me teemme.